กระเป๋าเป้ ติดหมุดหนาม

ตกแต่งกระเป๋าเป้ ด้วยหมุดหนาม

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. เลือกกระเป๋าที่ต้องการตกแต่ง
  2. ติดหมุดหนามลงไป พร้อมด้วยหนีบหมุดที่เกินออกมาด้วยมีด ติดกับกระเป๋า
  3. ทำให้ทั่ว ตกแต่งตามตำแหน่งที่ต้องการ

นำไปใส่เล่นสวยๆ