เย็บตะกร้าใส่ของ จากเศษผ้าและกระดุม

ทำที่ใส่ของ จากเศษผ้า

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำผ้า ขนาด 9 x 9 นิ้ว วางทับกัน คั่นกลางระหว่าง ผ้ารอง
  2. เย็บมุมทั้ง 4 เหลือตรงกลางไว้ สำหรับ พลิกผ้า ด้านนอกออก
  3. พับมุม ให้เป็นรูปสามเหลี่ยม จากนั้นนำกระดุม เย็บ ด้านนอก 2 เม็ด เม็ดละด้าน
  4. ทำทั้ง 4 มุม

นำไปใส่ของกระจุกกระจิก ตามต้องการ

คลิปสอนทำที่ใส่ของ