ที่คาดผม ลายดอกไม้

สอนทำที่คาดผม ลายดอกไม้

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดเศษผ้าเป็นวงกลม จากนั้นนำเส้นลวด ทำเป็นแฉก 6 แฉก
  2. ร้อยเม็ดพลาสติกเป็นวงกลม ล้อมรอบผ้า พร้อมร้อยเม็ดพลาสติกลงไป ตามแฉก
  3. จากนั้นนำดอกไม้พลาสติกสำเร็จรูปติดลงไปตรงกลาง
  4. ประดับลวด พร้อมเกสรเล็กๆ
  5. จากนั้นนำไปติดบนที่คาดผม รัดให้แน่นด้วยลวด

นำไปใส่สวยๆค่ะ อ่านแล้วงง ดูรูปแทนนะคะ