ทำที่คาดผม ลายดอกไม้

ทำที่คาดผม ลายดอกไม้

ไอเดียทำที่คาดผมดอกไม้

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดเศษผ้าเป็นรูปวงกลม
  2. นำใบไม้ประดิษฐ์ติดกับที่คาดผม พร้อมด้วยดอกไม้ประดิษฐ์ดอกใหญ่ๆที่เตรียมไว้
  3. จากนั้นนำไปติดกับที่คาดผม
  4. พร้อมกับใช้เศษผ้าวงกลมอีหแผ่น ติดทับด้านใน

นำไปใส่สวยๆ ประดับทรงผมค่ะ

ทำที่คาดผม ลายดอกไม้ 0
ทำที่คาดผม ลายดอกไม้ 7
ทำที่คาดผม ลายดอกไม้ 1
ทำที่คาดผม ลายดอกไม้ 4
ทำที่คาดผม ลายดอกไม้ 6
ทำที่คาดผม ลายดอกไม้ 3
ทำที่คาดผม ลายดอกไม้ 2
ทำที่คาดผม ลายดอกไม้ 9
ทำที่คาดผม ลายดอกไม้ 5
ทำที่คาดผม ลายดอกไม้ 10
ทำที่คาดผม ลายดอกไม้ 8