ประดิษฐ์ตะกร้าผ้า ใบเล็ก ใส่ของ

สอนทำตะกร้าใบเล็ก

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดผ้าสองผืน ขนาด 18 x 24 นิ้ว 2 ชิ้น
  2. จากนั้นนำมาเย็บขอบ พลิกด้านในออก พร้อมพับมุม ให้เป็นรูปสามเหลี่ยม เย็บ และตัดปลายที่เหลือออก (ดูรูประกอบ)
  3. นำผ้าอีกผืนทำแบบเดียวกัน
  4. จากนั้นนำมาซ้อนกัน พับมุมขอบด้านบน
  5. เย็บเข้าด้วยกัน นำเตารีดมารีดให้เรียบ

นำไปใส่ของใช้กระจุกกระจิก