ปลอกหมอนสวยๆ ตกแต่งลายรังผึ้ง

ปลอกหมอนสวยๆ ลายรังผึ้ง

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำปลอกหมอนสีขาว วางพิมพ์ลายรังผึ้งลงไป
  2. นำสีน้ำระบายสีลงไปตรงขอบปลอกหมอน
  3. เย็บลายด้วยเข็มกับด้าย บนตัวผึ้ง ที่พิมพ์ไว้ที่ขอบปลอกหมอน

นำไปใส่หมอนหนุน นอนประดับห้อง