สมุดโน๊ตเล่มเล็กๆ ทำแจก หรือเป็นของที่ระลึก

ไอเดียทำของที่ระลึก ของประดับ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำกระดาษ A4 8.5x11 นิ้ว 4 แผ่น
  2. จากนั้นนำกระดาษ ทั้ง 4 แผ่น และ นำปกกระดาษสี วางทับด้านบน พับครึ่ง และนำแม็กเย็บกระดาษเย็บตรงกลางสมุด
  3. ตกแต่งปกสมุดด้วย สีเมจิกสวยๆ
  4. นำสก็อตเทปสีสด ตกแต่งขอบปกสมุด
  5. ห่อด้วยไหมพรม สีสวย ผูกรอบสมุดบันทึก

นำไปใช้ ทำเป็นของที่ระลึก หรือของชำร่วย