ไอเดียทำแผ่นรายชื่อ วางโต๊ะงานเลี้ยง

ไอเดียทำแผ่นรายชื่อ ประดับโต๊ะ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ปริ้นรายชื่อ ข้อความ ที่ต้องการ สื่อไว้บนโต๊ะ งานเลี้ยง
  2. ตัดกระดาษ
  3. ตกแต่งขอบกระดาษ ด้วยเชือก และเปลือกหอยเล็กๆ
  4. นำขาตั้งด้านหลังแผ่นการ์ด

นำไปวางบนโต๊ะ อาหาร