ดอกไม้กระดาษย่น

ดอกไม้สวยๆ ทำจากกระดาษย่น

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดกระดาษย่น เป็นลายหยัก ลายคลื่น (สำหรับทำกลีบดอก) ยาว 5–6 นิ้ว
  2. ทำเกสร พันก้านดอก จากนั้นนำกลีบดอก ที่ทำจากข้อ 1 พันล้อมรอบเกสรดอกไม้ จัดกลีบให้สวยงาม ติดกาวให้แน่น
  3. ตัดใบเลี้ยง สีเขียว ติดท้ายดอก
  4. นำไปใส่แจกัน หรือเตรียมทำเป็นช้อดอกไม้ สวยๆ

นำไปประดับตกแต่ง ตามต้องการ