ตุ๊กตาถุงมือ แบบง่ายๆ

ทำของเล่น จากถุงมือ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำไหมพรม พันรอบนิ้วมือ จากนั้น ใช้ไหมพรม พันตรงกลาง ตัดปลายทั้งสองด้าน (ทำเป็นพู่)
  2. ติดตาตุ๊กตา ด้วยกระดุม
  3. นำพู่จากข้อ 1 ติดเป็นผมตุ๊กตา ติดลงไปบนถุงมือ
  4. ติดตาตุ๊กตา

นำไปใส่เล่น เป็นตัวละคร น่ารักๆ