จานรองแก้ว ทำเอง จากเชือก

จานรองแก้ว ทำเอง จากเชือก

จานรองแก้ว เย็บเอง จากเชือก

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำเชือก ขดเป็นก้นหอย นำไปเย็บกับจักรเย็บผ้า
  2. ทำความกว้างประมาณ 4 นิ้ว
  3. จากนั้นนำไปติดสก็อตเทป ทาสี ทำลวดลายต่างๆลงบนจานรองแก้ว
  4. รอสีแห้ง
  5. แกะสก็อตเทปออก

นำไปวาง แก้วน้ำ สีสวยค่ะ (ทำเป็นของที่ระลึกได้ด้วยนะ)

จานรองแก้ว ทำเอง จากเชือก 0
จานรองแก้ว ทำเอง จากเชือก 7
จานรองแก้ว ทำเอง จากเชือก 1
จานรองแก้ว ทำเอง จากเชือก 4
จานรองแก้ว ทำเอง จากเชือก 6
จานรองแก้ว ทำเอง จากเชือก 3
จานรองแก้ว ทำเอง จากเชือก 2
จานรองแก้ว ทำเอง จากเชือก 11
จานรองแก้ว ทำเอง จากเชือก 9
จานรองแก้ว ทำเอง จากเชือก 5
จานรองแก้ว ทำเอง จากเชือก 10
จานรองแก้ว ทำเอง จากเชือก 8