ตกแต่งที่คาดผม ลายสวย จากผ้า

ตกแต่งที่คาดผม ลายสวย จากผ้า

ที่คาดผม ตกแต่งจากเศษผ้า

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. วัดขนาดที่คาดผม (ใช้กึ่งกลางที่คาดผม ม้วนทับไปด้านข้างผ้า) ขีดรอบขนาดด้วยดินสอ หรือสีเมจิก
  2. วัดขนาด ออกรอบๆ ประมาณ 1/2 นิ้ว (สังเกตตัวอย่างจากรูป)
  3. จากนั้นนำไปตัดผ้า
  4. นำผ้าที่ได้ ติดกาว นำไปติดกับที่คาดผม (ติดช่วงกึ่งกลาง เหลือขอบผ้าไว้ติดด้านหลัง)
  5. ติดผ้าลูกไม้ตรงกลางที่คาดผม

ทำหลายๆอัน ทำแจก หรือทำใช้เองได้ค่ะ ลองนำไอเดียที่ได้ ไปปรับใช้นะคะ

ตกแต่งที่คาดผม ลายสวย จากผ้า 0
ตกแต่งที่คาดผม ลายสวย จากผ้า 7
ตกแต่งที่คาดผม ลายสวย จากผ้า 20
ตกแต่งที่คาดผม ลายสวย จากผ้า 1
ตกแต่งที่คาดผม ลายสวย จากผ้า 4
ตกแต่งที่คาดผม ลายสวย จากผ้า 15
ตกแต่งที่คาดผม ลายสวย จากผ้า 13
ตกแต่งที่คาดผม ลายสวย จากผ้า 6
ตกแต่งที่คาดผม ลายสวย จากผ้า 17
ตกแต่งที่คาดผม ลายสวย จากผ้า 3
ตกแต่งที่คาดผม ลายสวย จากผ้า 12
ตกแต่งที่คาดผม ลายสวย จากผ้า 2
ตกแต่งที่คาดผม ลายสวย จากผ้า 19
ตกแต่งที่คาดผม ลายสวย จากผ้า 11
ตกแต่งที่คาดผม ลายสวย จากผ้า 9
ตกแต่งที่คาดผม ลายสวย จากผ้า 5
ตกแต่งที่คาดผม ลายสวย จากผ้า 14
ตกแต่งที่คาดผม ลายสวย จากผ้า 16
ตกแต่งที่คาดผม ลายสวย จากผ้า 10
ตกแต่งที่คาดผม ลายสวย จากผ้า 18
ตกแต่งที่คาดผม ลายสวย จากผ้า 8