โคมไฟ หลอด แก้ว จาน พลาสติก

โคมไฟหลอด ตกแต่งสีสวย

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำหลอดกาวแฟ สีสดใส ประดับฝาครอบโคมไฟ
  2. เสาโคมไฟ ตกแต่งด้วยแก้วพลาสติก เจาะรูก้นแก้ว นำมาซ้อนกันหลายๆชั้น จนเต็ม หรือใช้กระถางสีสดใส แทนได้
  3. ฐานโคมไฟ ตกแต่งด้วยจานพลาสติกสีสวย

นำไอเดียที่นำมาฝาก ไปปรับใช้ค่ะ