ถาดสีขาว ตกแต่งสีสัน น่าใช้

ถาดสีขาว ตกแต่งสีสวย

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำถาดสีเรียบ พ่นสีใหม่ เลือกสีตามชอบ
  2. ตัดกระดาษสติกเกอร์ วัดขนาดให้พอดีกับถาด ถ้าไม่พอดี ตัดส่วนเกินออก ด้วยคัตเตอร์
  3. แกะกระดาษสติกเกอร์ ออก
  4. นำไปใส่ในถาด

ทำเสร็จแล้ว นำไปวางของ วางอาหาร