ไอเดียตกแต่งถุงผ้า ด้วยกระดุม

ไอเดียตกแต่งถุงผ้า ด้วยกระดุม

ไอเดียตกแต่งถุงผ้า

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำกระดุมเม็ดใหญ่ ติดกาว วางตรงกลางถุงผ้า จากนั้นนำกระดุมเม็ดเล็กๆวางขอบๆดอกไม้กระดุม
  2. จากนั้นใช้เข็มกับด้าย เย็บเป็นกิ่งดอกไม้ลงมาถึงขอบถุงผ้า
  3. ทำกลีบเลี้ยงเล็กๆ ติดไว้ด้วย

นำไปใส่ของใช้กระจุกกระจิก

ไอเดียตกแต่งถุงผ้า ด้วยกระดุม 0
ไอเดียตกแต่งถุงผ้า ด้วยกระดุม 1
ไอเดียตกแต่งถุงผ้า ด้วยกระดุม 2
ไอเดียตกแต่งถุงผ้า ด้วยกระดุม 3
ไอเดียตกแต่งถุงผ้า ด้วยกระดุม 4
ไอเดียตกแต่งถุงผ้า ด้วยกระดุม 5