สอนทำที่วางหนังสือ นิตยสาร จากท่อ PVC

ทำชั้นวางหนังสือ จากท่อ PVC

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ต่อท่อ PVC ทั้งหมดเข้าด้วยกัน ท่อยาวที่สุดอยู่ด้านบน ท่อสั้นสุดเป็นฐาน ท่อกลางเป็นเสา เชื่อมติดด้วยข้องอ (สังเกตจากรูปด้านล่างได้นะ)
  2. ตัดขอบผ้าสั้งสองด้าน (ทำที่แขวนสองหู) นำไปสอดด้านบนขาตั้ง (สังเกต จากรูป)

นำไปใส่หนังสือ