ตกแต่งถาดวางอาหาร ด้วยสก็อตเทปหลากสี

ตกแต่งถาดอาหาร ด้วยสก็อตเทป

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำไม้บรรทัดวัดขนาด ถาดอาหาร
  2. ตัดกระดาษ ทำเป็นแถบ สั้นยาว ตามต้องการ
  3. จากนั้นนำสก็อตเทป ติดบนแถบกาว ที่ตัดขนาดเสร็จแล้ว
  4. นำไปติด ลงบนถาดอาหาร

ลองทำกันค่ะ