วาดลายหัวใจดวงเล็กๆ ประดับรองเท้า

วาดลายหัวใจดวงเล็กๆ ประดับรองเท้า

รองเท้าคู่สวย ตกแต่งลายหัวใจ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. เลือกรองเท้าคัชชูสีเรียบ ทำความสะอาด เช็ดให้เรียบร้อย
  2. นำพู่กัน แต้มสีน้ำ วาดรูปหัวใจ ลงบนรองเท้าคู่สวย
  3. วาดลาย รอบๆรองเท้า

นำไปใส่สวยๆ เดินเที่ยวค่ะ

วาดลายหัวใจดวงเล็กๆ ประดับรองเท้า 0
วาดลายหัวใจดวงเล็กๆ ประดับรองเท้า 1
วาดลายหัวใจดวงเล็กๆ ประดับรองเท้า 2
วาดลายหัวใจดวงเล็กๆ ประดับรองเท้า 3
วาดลายหัวใจดวงเล็กๆ ประดับรองเท้า 4