เสื้อสวย เย็บเอง แบบง่ายๆ

เสื้อสวย เย็บเอง แบบง่ายๆ

สอนเย็บเสื้อสวยๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. พับครึ่งผ้า ตัดผ้า 15 x 21 นิ้ว (ขนาด 15 x 10.5 นิ้ว ขนาดพับครึ่ง)
  2. จากนั้นที่มุมผ้าด้านใน ตัดออก เป็นรูป 1/4 วงกลม ขนาดรัศมี 2 นิ้ว
  3. อีกด้านให้ตัดเป็นรูปโค้ง ปลาย (สังเกต ความกว้าง ยาว ของผ้าที่ตัดจากรูปตัวอย่างด้านล่าง)
  4. เย็บมุมด้วยจักรเย็บผ้า
  5. จากนั้นเย็บขอบด้านข้าง ระหว่างแขน เฉียงขึ้น เย็บ 4 นิ้ว (สังเกตจากตัวอย่างรูปด้านล่าง)

นำไปใส่สวยๆค่ะ

เสื้อสวย เย็บเอง แบบง่ายๆ 0
เสื้อสวย เย็บเอง แบบง่ายๆ 7
เสื้อสวย เย็บเอง แบบง่ายๆ 1
เสื้อสวย เย็บเอง แบบง่ายๆ 4
เสื้อสวย เย็บเอง แบบง่ายๆ 15
เสื้อสวย เย็บเอง แบบง่ายๆ 13
เสื้อสวย เย็บเอง แบบง่ายๆ 6
เสื้อสวย เย็บเอง แบบง่ายๆ 17
เสื้อสวย เย็บเอง แบบง่ายๆ 3
เสื้อสวย เย็บเอง แบบง่ายๆ 12
เสื้อสวย เย็บเอง แบบง่ายๆ 2
เสื้อสวย เย็บเอง แบบง่ายๆ 11
เสื้อสวย เย็บเอง แบบง่ายๆ 9
เสื้อสวย เย็บเอง แบบง่ายๆ 5
เสื้อสวย เย็บเอง แบบง่ายๆ 14
เสื้อสวย เย็บเอง แบบง่ายๆ 16
เสื้อสวย เย็บเอง แบบง่ายๆ 10
เสื้อสวย เย็บเอง แบบง่ายๆ 8