สอนพับหัวใจกระดาษ จากกระดาษสมุด

พับหัวใจ จากกระดาษ

อุปกรณ์

กระดาษสมุด 8.5 x 11 นิ้ว

วิธีพับกระดาษ

  1. นำกระดาษสมุด ฉีกออกจากสมุด ตัดขอบให้เรียบร้อย
  2. นำมาพับตามแบบด้านล่าง

สามารถเปลี่ยนเป็นกระดาษอื่นได้ด้วยนะ ตัดขนาดตามที่บอกด้านบนค่ะ