ลายแจกันตกแต่งสวยๆ จากสีเมจิก

ลายแจกันตกแต่งสวยๆ จากสีเมจิก

ตกแต่งแจกันสวยๆ จากสีเมจิก

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำสก็อตเทปติดขอบแจกัน บริเวณที่ไม่อยากให้โดนสีเมจิก ให้ติดไว้
  2. ออกแบบลายที่ต้องการลงบนกระดาษ ก่อนวาดจริงบนแจกัน
  3. เมื่อวาดลายเสร็จ แกะสก็อตเทปออก

นำไปใส่ดอกไม้สวยๆ ทำแจก ทำขาย ตามชอบค่ะ

ลายแจกันตกแต่งสวยๆ จากสีเมจิก 0
ลายแจกันตกแต่งสวยๆ จากสีเมจิก 7
ลายแจกันตกแต่งสวยๆ จากสีเมจิก 1
ลายแจกันตกแต่งสวยๆ จากสีเมจิก 4
ลายแจกันตกแต่งสวยๆ จากสีเมจิก 13
ลายแจกันตกแต่งสวยๆ จากสีเมจิก 6
ลายแจกันตกแต่งสวยๆ จากสีเมจิก 3
ลายแจกันตกแต่งสวยๆ จากสีเมจิก 12
ลายแจกันตกแต่งสวยๆ จากสีเมจิก 2
ลายแจกันตกแต่งสวยๆ จากสีเมจิก 11
ลายแจกันตกแต่งสวยๆ จากสีเมจิก 9
ลายแจกันตกแต่งสวยๆ จากสีเมจิก 5
ลายแจกันตกแต่งสวยๆ จากสีเมจิก 10
ลายแจกันตกแต่งสวยๆ จากสีเมจิก 8