ตกแต่งหมวก จากเข็มขัดเส้นเล็ก

สอนตกแต่งหมวกใบสวย ด้วยเข็มขัด

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำเข็มขัด วัดขนาด รอบหมวก
  2. เจาะรู ตามตำแหน่งที่วัดได้ ตัดส่วนปลายที่เกินออก
  3. คาดขอบหมวก ด้วยเข็มขัดที่ทำเสร็จแล้ว

นำไปใส่สวยๆค่ะ