ทำของเล่น ทิค แทค โท จากก้อนหิน

ทิค แทค โท OX ทำจากก้อนหิน

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำก้อนหิน วาดเป็นรูป O , X อย่างละ 7 ก้อน
  2. นำก้อนหินแบน 9 ก้อน ฝังลงบนดิน

วิธีเล่น

แยกออกเป็นสองฝ่าย เล่นวาง O และ X สลับกัน ใครวางเรียงสาม ในแนวตั้ง แนวนอน หรือแนวทแยงได้ก่อน ชนะ