ประดิษฐ์ตู้เก็บของ จากกระดาษหนังสือพิมพ์

สอนทำตู้เก็บของ จากกระดาษหนังสือพิมพ์

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำกระดาษหนังสือพิมพ์ ม้วนเป็นท่อเล็กๆหลายๆท่อ เตรียมไว้
  2. นำมาเรียงต่อกันเป็นตู้
  3. ติดส่วนประกอบที่สำคัญ เช่น แกนกลาง แกนทำชั้นสวยๆ ติดกาว รัดด้วยลวดอีกชั้นเพื่อความแน่นหนา
  4. หุ้มผ้าด้านนอก เพื่อความสวยงาม ทำบางประตูตู้ หรือ ลิ้นชักเก็บของ ออกแบบได้ตามต้องการ

นำไปใส่ของเบาๆ