ต่างหู ทำจากเชือก ประดับสายสร้อย เม็ดมุก

ประดิษฐ์ต่างหูสวยๆ จากเชือกสีสดใส

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำเชือกสีสด พับครึ่ง หลายเส้น จากนั้นนนำไปร้อยใส่ห่วงเชื่อม
  2. ใส่สายสร้อย พร้อมเม็ดมุก หรือ เม็ดพลาสติกลงไป
  3. นำไปเชื่อมกับที่คล้องต่างหูที่เตรียมไว้
  4. ทำทั้งสองข้าง ให้เหมือนกัน

นำไปใส่เล่นสวยๆค่ะ