สอนทำที่ใส่สีเทียนสวยๆ จากกระป๋องเก่าๆ

ประดิษฐ์ที่ใส่ดินสอสี จากกระป๋อง

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำแผ่นไม้ วัดขนาด ที่จะวางกระป๋อง ทำที่กั้นขึ้นมาเล็กน้อย กันกระป๋องไหล
  2. ตกแต่งกระป๋อง ด้วยกระดาษสี สีเดียวกับสีเทียนที่จะนำมาใส่
  3. บีบก้นกระป๋องเล็กน้อย กันกระป๋องไหลหลุดออกมา

นำไปใส่สีเทียน สวยๆ สำหรับระบายสีค่ะ