ประดิษฐ์ดอกไม้ จากผ้าบางๆ สีชมพู

ประดิษฐ์ดอกไม้ผ้า จากเศษผ้าสีสวย

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดผ้าบางๆ ความหนาประมาณ 1 นิ้ว
  2. นำมาเย็บที่ด้านล่างของผ้า โดยใช้เข็มกับด้าย
  3. ม้วนๆเป็นดอกกุหลาบ
  4. ตัดผ้าบางๆเป็นกลีบดอก นำมาเย็บรวมกัน
  5. ติดกลีบเลี้ยงด้านล่าง ให้สวยงาม

นำไปประดับบอร์ด ประดับรวมกันเป็นช่อดอกไม้