แหวน ประดิษฐ์จากซิป และเม็ดคริสตัล

เครื่องประดับ แหวนสวยๆ ทำจากซิป

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำซิปที่ไม่ใช้แล้ว ตัดผ้าที่ติดมาออก ให้เหลือแต่ซิป
  2. จากนั้นพันเป็นเกลียว ติดกาว นำเศษผ้าวงกลม มาติดด้านหลัง
  3. ตกแต่งตรงกลางที่พันเกลียวเสร็จแล้ว ด้วยเม็ดคริสตัล
  4. ตัดเศษผ้าที่เกินๆออก
  5. นำหัวแหวนที่ทำเสร็จแล้ว ไปติดกับหัวแหวนสำเร็จรูปที่เตรียมไว้

นำไปฝากเพื่อนๆ หรือใส่เองได้ค่ะ