สอนทำโมบายประดับบ้าน จากรังไข่กระดาษ

สอนประดิษฐ์โมบาย จากรังไข่กระดาษ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำรังไข่กระดาษ มาตัดให้เป็นรูปดอกไม้ รูตรงกลางรังไข่ เป็นที่ใส่ไฟกระพริบ
  2. ตกแต่งด้วยสีน้ำ รอจนสีแห้ง
  3. จากนั้นเจาะก้นรังไข่ ด้วยคัตเตอร์ ใส่ไฟกระพริบทีละอัน จนครบทุกไฟ

นำไปตกแต่งตามที่ต่างๆ ในบ้าน หรือในงานปาร์ตี้