สอนทำชาม จากเชือก (ใส่ของกระจุกกระจิก)

ประดิษฐ์ชามใส่ของ จากเชือก

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำเชือกสีขาว มาทำลายหยดสี ด้วยการสะเด็ดสีน้ำ ลงไปบนเชือก
  2. รอสีแห้ง
  3. ขดเชือกให้เป็นก้อนหอย นำไปเย็บที่จักรเย็บผ้า
  4. เย็บเป็นชั้นๆขึ้นมาเรื่อยๆจนกลายเป็นชาม

นำไปใส่ของกระจุกกระจิก ตามต้องการค่ะ