ตกแต่งถาด กระถาง ลายจุด

ไอเดียตกแต่ง ถาด กระถาง ลายจุด

อุปกรณ์

วิธีทำ (ตกแต่งถาด)

  1. วัดขนาดความกว้าง ความยาว ก่อนติดจุด
  2. ติดจุดสีๆ ตามความยาวที่วัดไว้
  3. ติดเสร็จ ติดกาวทับด้านหน้าอีกชั้น รอจนกาวแห้ง

วิธีทำ (ตกแต่งกระถาง)

ตกแต่งกระถาง แนวตั้ง บนลงล่าง ติดให้สวยงาม