ตกแต่งกระถางต้นกระบองเพชร ลายขวาง ลายจุด

ไอเดียตกแต่งกระถางดอกไม้ ลายจุด

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำกระถางสี่เหลี่นม ติดด้วยสก็อตเทป ปิดลายที่ต้องการ
  2. ทาสีส่วนที่โผล่จากสก็อตเทป ตามลายที่ทำไว้
  3. ถ้าทำลายจุด ต้องทำเครื่องหมายประดับจุดไว้ก่อน จากนั้นปั้มสีลงไป ตรงเครื่องหมายที่ทำไว้

จากนั้นนำต้นกระบองเพชรจัดลงกระถางให้เรียบร้อย