ประดิษฐ์ที่ใส่ขวดไวน์ จากกระป๋องเก่าๆ

ที่เก็บขวดไวน์ ทำจากกระป๋อง

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำกระป๋องเก่าๆที่ไม่ใช้แล้ว เจาะเปิดก้นกระป๋องให้เรียบร้อย
  2. ล้างทำความสะอาด ทิ้งไว้ให้แห้ง
  3. นำสีพ่นด้านในกระป๋อง เลือกสีตามต้องการ
  4. พ่นสีด้านนอกกระป๋อง ทิ้งไว้ให้สีแห้ง
  5. นำกาวติดด้านบนกระป๋อง หนีบด้วยคลิปหนีบกระดาษ ทิ้งไว้ให้กาวแห้ง
  6. เรียงกระป๋องวางด้านบน แบบสลับสับหว่างขึ้นไป
  7. ทำสามสี่ชั้น ตามต้องการ

นำไปใส่ขวดไวน์ โชว์ตามตู้โชว์สวยๆค่ะ