แก้วเทียนไข ตกแต่งด้วยกระดาษหลากสี

ไอเดียตกแต่งแก้วเทียนสีสวย

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. วัดขนาดรอบแก้วเทียน
  2. นำขนาดที่ได้ไปวัดขนาดกับกระดาษสีที่เตรียมไว้
  3. ตกแต่งลวดลายตรงกลางกระดาษ ตัดกระดาษให้เรียบร้อย
  4. นำกระดาษติดกาว รอบแก้วเทียน

ทำหลายๆลาย ตกแต่งแก้วเทียน ตามต้องการ