ประดิษฐ์ที่ใส่ของ จากขวดพลาสติก

สอนประดิษฐ์ของใช้ จากขวดพลาสติก

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำขวดพลาสติกมาตัดขวดด้านบนออก
  2. เลาะกระดาษโฆษณาที่ข้างขวดออก จากนั้นนำสก็อตเทปสี มาติดรอบปากขวด
  3. ตกแต่งทับอีกชั้นด้วยดอกไม้พลาสติกสำเร็จรูป

คลิปสอนทำที่ใส่ของ