ประดิษฐ์รูปวาดสวยๆ จากไม้ปั่นหู

ประดิษฐ์รูปวาดสวยๆ จากไม้ปั่นหู

วาดรูปจากไม้ปั่นหู

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำไม้ปั่นหู มาจิ้มสีน้ำ จากนั้นนำมาวาดรูปสวยๆ ใส่กระดาษ
  2. วาดรูปสวยๆ ตามชอบ

สังเกตไอเดียวาดรูปจากในรูปภาพด้านล่างนะคะ

ประดิษฐ์รูปวาดสวยๆ จากไม้ปั่นหู 0
ประดิษฐ์รูปวาดสวยๆ จากไม้ปั่นหู 1
ประดิษฐ์รูปวาดสวยๆ จากไม้ปั่นหู 2
ประดิษฐ์รูปวาดสวยๆ จากไม้ปั่นหู 3
ประดิษฐ์รูปวาดสวยๆ จากไม้ปั่นหู 4
ประดิษฐ์รูปวาดสวยๆ จากไม้ปั่นหู 5
ประดิษฐ์รูปวาดสวยๆ จากไม้ปั่นหู 6
ประดิษฐ์รูปวาดสวยๆ จากไม้ปั่นหู 7