สอนทำวอลเปเปอร์ลายสวยๆ ตกแต่งห้องนอน

สอนทำวอลเปเปอร์ลายสวยๆ ตกแต่งห้องนอน

ประดิษฐ์ของตกแต่งบ้านสวยๆ ทำจากเศษกระดาษ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำบอร์ดติดผนังสำเร็จรูปสีขาว มา 1 อัน วัดขนาด ความกว้าง ยาว จากน้ัน นำขนาดที่ได้ ไปตัดกระดาษเล็กๆหลากสี เพื่อนำมาประดับตกแต่งบอร์ด
  2. ก่อนติดกระดาษลงไป ควรทำสีตามต้องการจากคอมพิวเตอร์ก่อนที่จะนำกระดาษไปติดแต่ละช่องที่เตรียมไว้
  3. ติดกระดาษให้สวยงาม

นำบอร์ดที่ตกแต่งเสร็จแล้ว ไปประดับบ้าน ประดับห้องนอนค่ะ

สอนทำวอลเปเปอร์ลายสวยๆ ตกแต่งห้องนอน 0
สอนทำวอลเปเปอร์ลายสวยๆ ตกแต่งห้องนอน 1
สอนทำวอลเปเปอร์ลายสวยๆ ตกแต่งห้องนอน 2
สอนทำวอลเปเปอร์ลายสวยๆ ตกแต่งห้องนอน 3
สอนทำวอลเปเปอร์ลายสวยๆ ตกแต่งห้องนอน 4
สอนทำวอลเปเปอร์ลายสวยๆ ตกแต่งห้องนอน 5
สอนทำวอลเปเปอร์ลายสวยๆ ตกแต่งห้องนอน 6