ตกแต่งแก้วเทียนไข ด้วยกระดาษสีสวย

ตกแต่งประดิษฐ์แก้วเทียนไข สีสวย

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำกระดาษสีมาตัดให้พอดีขวดเทียนไข จากนั้น วาดลายซิกแซกลงไปบนกระดาษสี
  2. กรีดลายด้วยคัตเตอร์ นำไปหุ้มแก้วเทียนไข ตกแต่งให้สวยงามตามชอบ

เมื่อจุดเทียนไขตอนกลางคืน จะสวยใว ตามชอบค่ะ