ทำที่ใส่ลูกกวาด สวยๆ

ทำที่ใส่ลูกอมสีสวยๆ สำหรับใส่ลูกกวาด

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำกระดาษสีมาตัดเป็นรูปแฉก สังเกตขนาดตัดจากรูปด้านล่าง (ความยาวประมาณ 25 ซม.)
  2. กรีดตรงรูออกตามรูปด้านล่าง
  3. ใส่ขนมลูกกวาดลงไปด้านใน พันสายตรงขอบทั้งสองข้าง ให้เรียบร้อย

ลองทำนามวิธีที่นำมาฝากนะคะ สังเกตจากรูปด้านล่างค่ะ

ค่อยๆเลื่อนลงนะคะ