ประดิษฐ์ต่างหู จากฝาเปิดกระป๋องน้ำอัดลม

ประดิษฐ์ต่างหู จากหูกระป๋องน้ำอัดลม

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. เตรียมหูดึงกระป๋องน้ำอัดลม ทำความสะอาดให้เรียบร้อย
  2. ใช้กรรไกรตัดเล็บ ตัดตรงที่จะเชื่อมต่อกัน
  3. จากนั้นนำมาเชื่อมต่อกัน รัดติดกันด้วยเชือกเส้นเล็ก
  4. แขวนห้อยลงมา ตามแบบที่วางไว้
  5. จากนั้นนำที่แขวนต่างหูมาติดด้านบน

มีคลิปสอนทำให้ดูด้วยนะ

คลิปสอนทำต่างหู