การ์ดป็อบอัพ ดอกไม้ในสวนสวยๆ

การ์ดป็อบอัพ ดอกไม้ในสวนสวยๆ

การ์ดป็อบอัพรูปดอกไม้สวยๆ ดอกไม้บาน

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำกระดาษสีส้มมาพับครึ่ง แยกชิ้นส่วนให้มีขนาดเล็กลง จนเหลือขนาดประมาณ 1 ใน 4 ของกระดาษ A4 พับทบซ้ำประมาณ 4 รอบ
  2. ตัดตรงปลาย พอคลี่กระดาษออกจะเป็นรูปดอกไม้สีสมสด พับกระดาษแบบเดียวกัน แต่ใช้สีเหลือง สำหรับทำเป็นเกสรดอกไม้
  3. ทำทั้งหมด 7 ดอก
  4. นำดอกทั้ง 7 มาติดรวมกันเป็นดอกเดียว (สังเกตวิธีติดอย่างละเอียดในคลิปวีดีโอ)
  5. จากนั้นนำไปติดลงบนกระดาษการ์ด
  6. คลี่ออกมาจะได้ดอกไม้สวยๆ บานอยู่ในการ์ด

คลิปวีดีโอ

ลองทำดูนะคะ ขั้นตอนเยอะหน่อย แต่ทำออกมาแล้วสวยค่ะ

การ์ดป็อบอัพ ดอกไม้ในสวนสวยๆ 0
การ์ดป็อบอัพ ดอกไม้ในสวนสวยๆ 7
การ์ดป็อบอัพ ดอกไม้ในสวนสวยๆ 1
การ์ดป็อบอัพ ดอกไม้ในสวนสวยๆ 4
การ์ดป็อบอัพ ดอกไม้ในสวนสวยๆ 15
การ์ดป็อบอัพ ดอกไม้ในสวนสวยๆ 13
การ์ดป็อบอัพ ดอกไม้ในสวนสวยๆ 6
การ์ดป็อบอัพ ดอกไม้ในสวนสวยๆ 3
การ์ดป็อบอัพ ดอกไม้ในสวนสวยๆ 12
การ์ดป็อบอัพ ดอกไม้ในสวนสวยๆ 2
การ์ดป็อบอัพ ดอกไม้ในสวนสวยๆ 11
การ์ดป็อบอัพ ดอกไม้ในสวนสวยๆ 9
การ์ดป็อบอัพ ดอกไม้ในสวนสวยๆ 5
การ์ดป็อบอัพ ดอกไม้ในสวนสวยๆ 14
การ์ดป็อบอัพ ดอกไม้ในสวนสวยๆ 16
การ์ดป็อบอัพ ดอกไม้ในสวนสวยๆ 10
การ์ดป็อบอัพ ดอกไม้ในสวนสวยๆ 8