ทำการ์ด วันเกิด Happy Birthday

ทำการ์ด วันเกิด Happy Birthday
การ์ดวันเกิด สำหรับส่งความรัก ความหวังดีให้กับเพื่อน หรือคนรัก อุปกรณ์ กระดาษทำการ์ด, ตัวอักษรภาษาอังกฤษ, กาว, เส้นเชือก, กรรไกร, คัดเตอร์, กระดาษสี วิธีทำ
  1. นำตัวอักษรภาษาอังกฤษแบบติดกระดาษได้ มาติดกับกระดาษสีฟ้า แผ่นเล็ก
  2. จากนั้น ตัดกระดาษสีฟ้าที่ติดตัวอักษรภาษาอังกฤษเสร็จแล้ว ตัดปลายทั้ง 2 ออก
  3. นำกระดาษที่ติดตัวอักษรเสร็จแล้ว พักไว้
  4. นำกระดาษสีน้ำตาล ที่พับเป็นกระดาษการ์ด มาติดกระดาษแผ่นเล็ก ด้านบนรูปหัวใจ ตัดขอบตกแต่งให้เรียบร้อย
  5. นำเชือกสีน้ำตาล มาพันรอบการ์ด นำกระดาษสีฟ้าที่ติดตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตกแต่งให้เรียบร้อย
คลิปสอนทำการ์ด อย่าลืมเขียนข้อความเพราะๆ จริงใจ ด้านในการ์ดด้วยนะคะ
ทำการ์ด วันเกิด Happy Birthday 0
ทำการ์ด วันเกิด Happy Birthday 1
ทำการ์ด วันเกิด Happy Birthday 2
ทำการ์ด วันเกิด Happy Birthday 3
ทำการ์ด วันเกิด Happy Birthday 4
ทำการ์ด วันเกิด Happy Birthday 5
ทำการ์ด วันเกิด Happy Birthday 6
ทำการ์ด วันเกิด Happy Birthday 7