ดอกไม้ผ้า

วิธีทำดอกไม้ผ้าสวยๆ สำหรับประดับตามที่ต่างๆ อุปกรณ์ ผ้า, กรรไกร, เข็มกลัด วิธีทำ
  1. นำเศษผ้าแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า มาตัดเป็นรูปครึ่งวงกลมต่อกัน 5 วง
  2. จากนั้นใช้เข็มเย็นผ้า ร้อยตรงปลายให้เข้ากัน ดึงด้าให้แน่น จะได้ดอกไม้สวยๆแบบ 5 กลีบ 1 ดอก
  3. ทำเกสรดอกไม้ตรงกลาง ทำให้เป็นรูปวงกลม
  4. ทำหลายๆดอกสำหรับประดับตกแต่ง
คลิปสอนทำดอกไม้