สอนติดสติกเกอร์ บนผนัง

อุปกรณ์ สติกเกอร์, ของสำหรับรีดไอน้ำ เช่นไม้บรรทัด, กรรไกร วิธีทำ
  1. รีดไอน้ำออกจากกระดาษให้เรียบร้อย
  2. ตัดส่วนที่ติดทีหลังออกก่อน
  3. นำไปติดบนผนังที่ต้องการ พร้อมด้วยของที่ช่วยในการรีดอากาศออกจากผนัง
  4. แกะสติ๊กเกอร์ที่หุ้มไว้ออก
  5. นำส่วนที่ต้องการตกแต่งที่เหลือ ติดตำแหน่งที่ต้องการ หรือตำแหน่งที่ถูกต้อง
คลิปสอนติดสติกเกอร์