สอนแกะกระดาษ ทำเป็นรูปต้นไม้ สวยๆ

อุปกรณ์ คัตเตอร์, กระดาษสี, กระดาษสีขาว, กรรไกร วิธีทำ
  1. ตัดกระดาษเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส จากนั้นวาดรูปต้นไม้ ในกระดาษสีขาว
  2. ใช้คัดเตอร์ ตัดส่วนขอบออก เหลือแต่ส่วนต้น
  3. นำกระดาษสีสลับกัน มาติดตามส่วนต่างๆ ของรูป บางส่วนตามต้องการ
  4. จากนั้นใช้กระดาษแผ่นใหญ่ ทำพื้นหลังทั้งหมด
  5. เจาะรูด้านซ้าย เพื่อร้อยเส้นเชือก
คลิปสอนทำการ์ด