คลิปสอนทำที่ประดับผม ปิ่นปักผม

อุปกรณ์ กระดาษ, กรรไกร, ที่เจาะรูกระดาษ, ของตกแต่ง, ไม้เสียบ วิธีทำ
  1. ใช้กระดาษตัดเป็นรูปวงรี
  2. ใช้ที่เจาะรูเจาะรูทั้ง 2 ด้าน
  3. ตกแต่งด้วยรูปหัวใจเล็กๆ 3 ดวง
  4. ใช้ไม้เสียบ ระหว่างรูทั้ง 2
  5. นำไปใช้ประดับผม
คลิปสอนทำที่ประดับ