สอนทำโบว์ผูกผมสวยๆ

อุปกรณ์ ด้าย, เข็ม, โบว์, สายวัด วิธีทำ
  1. นำโบว์ แบ่งฐานออกเป็น 2 ส่วนเท่าๆกันโดยใช้สายวัด
  2. จากนั้น พับด้านบนลงมา ให้อยู่ตรงกึ่งกลางจุด ที่มาร์คไว้
  3. พับโบว์ไขว์กัน ตรงบริเวณจุด ใช้ เข็มเนาไว้ตรงกลาง
  4. ใช้ด้ายเย็บให้ติดกัน
  5. ตรงแต่งปลายโบ์ โดยใช้กรรไกร ทำเป็นแฉกตรงปลาย
คลิปสอนทำโบว์