สอนร้อยสร้อยข้อมือสวยๆ แบบหลายเส้น

อุปกรณ์ เส้นลวด, เม็ดพลาสติกแบบติดกัน วิธีทำ
  1. นำเส้นลวดมามัดติดกับ เม็ดพลาสติกแบบเป็นแผง สำหรับร้อยโดยเฉพาะ
  2. ร้อยไปเรื่อยๆ จนเสร็จ จะได้สร้อยข้อมือสวยๆ 1 เส้น
คลิปสอนร้อยสร้อยข้อมือ