สอนจัดดอกไม้ ใส่แก้วแบบมีน้ำเต็ม

อุปกรณ์ ดอกกุหลาบ, แก้วน้ำทรงสูง, หินสี, เทียน วิธีทำ
  1. นำดอกกุหลาบ วางไว้ด้านล่างแก้วน้ำประมาณกลางแก้ว
  2. ใส่หินสีสำหรับประดับ ทับก้านดอกไม้ด้านล่าง
  3. นำไปให้น้ำให้ท่วมดอกกุหลาบ
  4. นำเทียน ขนาดไม่ใหญ่เกินขอบแก้ว ลอยไว้ด้านบน
คลิปสอนจัดดอกไม้