สอนทำต่างหู จากโครเช

อุปกรณ์ โครเช, ไหมพรม, อุปกรณ์สำหรับร้อยต่างหู, คีม, กรรไกร วิธีทำ
  1. ถักโครเช ให้เป็นรูปวงกลมเล็กๆ
  2. จากนั้น นำอุปกรณ์สำหรับร้อยต่างหู มาร้อยใส่ด้านบน ดัดด้วยคีม
  3. ทำให้เหมือนกันทั้ง 2 ชิ้น
คลิปสอนทำเครื่องประดับ